@article{Piontek:2016,
  author  = "M. Piontek and H. Lechów and K. Łuszczyńska",
  title   = "Existence of mould spores in biofilm on the building fasade of the Institute of Environmental Engineering, University of Zielona Góra",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria ¦rodowiska",
  volume  = "Nr 163 (43)",
  pages   = "39--52",
  year    = "2016",
  note    = "II¦ Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra",
}