@article{Gabryelewicz:2016,
  author  = "I. Gabryelewicz",
  title   = "Examining the level of safety climate in a construction company",
  journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie",
  volume  = "Nr 69",
  pages   = "39--48",
  year    = "2016",
  note    = "Wydaw. Politechniki Poznańskiej, Poznań",
}