@article{Staszczuk:2015,
  author  = "A. Staszczuk and J. Gil and P. Ziembicki",
  title   = "Potencjał badawczy Centrum Budownictwa Zrównowazonego i Energii Parku Naukowo-Technologicznego w Zielonej Górze : (cz. 2)",
  journal = "Biuletyn Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa",
  volume  = "nr 3",
  pages   = "5--7",
  year    = "2015",
  note    = "Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Gorzów Wlkp.",
}