@article{Jasiewicz:2016,
  author  = "M. Jasiewicz and M. Nadolna",
  title   = "Klasyfikacja paliw gazowych",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. In¿ynieria ¦rodowiska",
  volume  = "Nr 164 (44)",
  pages   = "5--12",
  year    = "2016",
  note    = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra",
}