@article{Kołodziejczyk:2016,
  author  = "U. Kołodziejczyk and W. Kołodziejczyk and L. Kuroczycki and E. Ogiołda",
  title   = "Wpływ warunków geotechnicznych na awaryjność systemów odwodnień",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska",
  volume  = "Nr 164 (44)",
  pages   = "13--24",
  year    = "2016",
  note    = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra",
}