@article{Słobodzian-Ksenicz:2016,
  author  = "O. Słobodzian-Ksenicz and M. Jasiewicz and D. Polus",
  title   = "Emisja gazów cieplarnianych w Polsce i w województwie lubuskim w latach 2010-2015",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska",
  volume  = "Nr 164 (44)",
  pages   = "100--120",
  year    = "2016",
  note    = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra",
}