@article{Borucińska-Bieńkowska:2016,
  author  = "H. Borucińska-Bieńkowska",
  title   = "Obszary przyrodnicze a rozwój turystyki w gminach powiatu poznańskiego",
  journal = "Europa Regionum",
  volume  = "T. 28",
  pages   = "35--50",
  year    = "2016",
  note    = "Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin",
}