@article{Kielec:2016,
  author  = "R. Kielec and K. Leksycki",
  title   = "Optymalizacja procesu projektowania i modyfikacji samochodu seryjnego w pojazd rajdowy",
  journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie : Innowacje w zarządzaniu publicznym i polityce społecznej",
  volume  = "T. 17, z. 12, cz. 2",
  pages   = "153--180",
  year    = "2016",
  note    = "Wydaw. Społecznej Akademii Nauk, Łódź",
}