@article{Słobodzian-Ksenicz:2017,
  author  = "O. Słobodzian-Ksenicz and M. Jasiewicz and M. Nadolna and D. Szarszewski",
  title   = "Analiza opłacalności wykorzystania energii słońca i wiatru dla budynku jednorodzinnego",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska",
  volume  = "Nr 165 (45)",
  pages   = "5--14",
  year    = "2017",
  note    = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra",
}