@article{Jakubaszek:2017,
  author  = "A. Jakubaszek and S. Myszograj and E. Płuciennik-Koropczuk and K. Zimna",
  title   = "Ocena stanu jakości wody w rzece Obrzycy",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska",
  volume  = "Nr 166 (46)",
  pages   = "5--15",
  year    = "2017",
  note    = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra",
}