@article{Nogalski:2014,
  author  = "B. Nogalski and P. Niewiadomski",
  title   = "Czynniki motywujące elastyczność implementacyjną w praktyce zakładów wytwórczych - metoda oceny",
  journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica : Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, T. 5",
  volume  = "Nr 304 (4)",
  pages   = "117--130",
  year    = "2014",
  note    = "Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź",
}