@article{Nogalski:2015,
  author  = "B. Nogalski and P. Niewiadomski",
  title   = "Implementacja systemu pomiaru kosztów pracy w procesie produkcji części i podzespołów na rynku maszyn rolniczych - ku elastycznej organizacji",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
  volume  = "Nr 73",
  pages   = "59--74",
  year    = "2015",
  note    = "Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin",
}