@article{Piontek:2017,
  author  = "M. Piontek and K. Łuszczyńska and H. Lechów",
  title   = "Biodeterioracja szkła wywołana przez zarodniki grzybów pleśniowych",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska",
  volume  = "Nr 166 (46)",
  pages   = "25--35",
  year    = "2017",
  note    = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra",
}