@article{Urbańska:2017,
  author  = "K. Urbańska",
  title   = "Zastosowanie systemu Aramis do pomiarów odkształceń konstrukcji murowych",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska",
  volume  = "Nr 166 (46)",
  pages   = "48--59",
  year    = "2017",
  note    = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra",
}