@article{Kupczyk:2017,
  author  = "M. Kupczyk and J. Komolka and M. Jenek",
  title   = "Badania porównawcze wybranych właściwości ostrzy skrawających z kutych, walcowanych i spiekanych stali szybkotnących",
  journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika",
  volume  = "nr 89 (3/17)",
  pages   = "343--352",
  year    = "2017",
  note    = "Oficyna Wydaw. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów",
}