@article{Gontaszewska-Piekarz:2017,
  author  = "A. Gontaszewska-Piekarz",
  title   = "Historyczne górnictwo węgla brunatnego w okolicy Górzyce (powiat słubicki)",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska",
  volume  = "Nr 167 (47)",
  pages   = "101--116",
  year    = "2017",
  note    = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra",
}