@article{Mańko:1990,
  author  = "Z. Mańko and A. Wysokowski",
  title   = "Wytrzymałość eksploatacyjna przęseł mostowych (sprawozdanie z obrad seminarium i ich podsumowanie)",
  journal = "Prace Instytutu Badawczego Dróg i Mostów",
  volume  = "nr 3",
  pages   = "78--83",
  year    = "1990",
  note    = "Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa",
}