@article{Eckert:2017,
  author  = "W. Eckert",
  title   = "Zwierzyniec - nieznany kompleks leśny w sąsiedztwie zabytkowego parku pałacowego w Zatoniu",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska",
  volume  = "Nr 168 (48)",
  pages   = "17--24",
  year    = "2017",
  note    = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra",
}