@article{Nowogoński:2017,
  author  = "I. Nowogoński and E. Ogiołda and M. Kubiszyn",
  title   = "Modelowanie warunków pracy pompowni w systemach grawitacyjno-tłocznych",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska",
  volume  = "Nr 168 (48)",
  pages   = "35--44",
  year    = "2017",
  note    = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra",
}