@article{Ogiołda:2017,
  author  = "E. Ogiołda and I. Nowogoński and R. Adam",
  title   = "Charakterystyka systemu zaopatrzenia w wodę w Babimoście",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska",
  volume  = "Nr 168 (48)",
  pages   = "45--54",
  year    = "2017",
  note    = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra",
}