@article{Eckert:2017,
  author  = "W. Eckert and M. Mrówczyńska and A. Bazan-Krzywoszańska and M. Skiba",
  title   = "Realizacja nowych wymagań UE dotyczących wzrostu efektywności energetycznej dla budynków użyteczności publicznej w Polsce na przykładzie Zielonej Góry",
  journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo",
  volume  = "Nr 173, z. 23",
  pages   = "56--68",
  year    = "2017",
  note = "",
}