@article{Kozioł:2018,
  author  = "J. Kozioł and T. Skoczowski",
  title   = "Wpływ monitorowania na zużycie wody i energii elektrycznej w obiektach komunalnych",
  journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie",
  volume  = "z. 113",
  pages   = "211--218",
  year    = "2018",
  note    = "Wydaw. Politechniki Śląskiej, Gliwice",
}