@article{Krupa:2017,
  author  = "P. Krupa and P. Gawłowicz",
  title   = "Komputerowe wspomaganie projektowania bezpiecznego stanowiska pracy robota",
  journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie",
  volume  = "Nr 72",
  pages   = "117--131",
  year    = "2017",
  note    = "Wydaw. Politechniki Poznańskiej, Poznań",
}