@article{Socha:2018,
  author  = "T. Socha and K. Kula",
  title   = "Relaksacja belek z płyt wiórowych - analiza wyników badań rozpoznawczych",
  journal = "Quaterly of Environmental Engineering and Design = Zeszyty Naukowe UZ. Inżynieria Środowiska",
  volume  = "Nr 169 (49)",
  pages   = "4--11",
  year    = "2018",
  note    = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra",
}