@article{Słobodzian-Ksenicz:2018,
  author  = "O. Słobodzian-Ksenicz and M. Jasiewicz and D. Polus",
  title   = "Działania na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych w województwie lubuskim w latach 2010-2015",
  journal = "Quaterly of Environmental Engineering and Design = Zeszyty Naukowe UZ. Inżynieria Środowiska",
  volume  = "Nr 169 (49)",
  pages   = "12--27",
  year    = "2018",
  note    = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra",
}