@article{Borucińska-Bieńkowska:2017,
  author  = "H. Borucińska-Bieńkowska",
  title   = "Rozwój funkcji mieszkaniowych na obszarze gmin powiatu poznańskiego",
  journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo",
  volume  = "Nr 173, z. 23",
  pages   = "26--34",
  year    = "2017",
  note = "",
}