@article{Duszyński:2001,
  author  = "A. Duszyński and W. Rowińska and A. Wysokowski",
  title   = "Stosowanie żużli (hutniczych) w budownictwie komunikacyjnym",
  journal = "Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie : Materiały Konferencyjne : XV Dni technika w Oddziale Południowo-Wschodnim GDDP w Krakowie",
  volume  = "Z. 87",
  number  = "nr 42",
  pages   = "93--102",
  year    = "2001",
  note    = "Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego, Kraków",
}