@article{Nguyen Thi:2000,
  author  = "B. Nguyen Thi and M. Piontek",
  title   = "Stan ilościowy niektórych bakterii i grzybów w osadach ściekowych",
  journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Szczecinie",
  volume  = "nr 211 (84)",
  pages   = "341--346",
  year    = "2000",
  note    = "Akademia Rolnicza, Szczecin",
}