@article{Ogiołda:1998,
  author  = "E. Ogiołda",
  title   = "Problematyka zapylenia oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwwybuchowego w zakładach przemysłu drzewnego",
  journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej : Inżynieria Środowiska",
  volume  = "nr 116",
  number  = "7",
  pages   = "111--118",
  year    = "1998",
  note    = "Wydaw. PZ, Zielona Góra",
}