@article{Piontek:1998,
  author  = "M. Piontek",
  title   = "Wystepowanie grzybów pleśniowych w budownictwie mieszkaniowym",
  journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej : Inżynieria Środowiska",
  volume  = "nr 116",
  number  = "7",
  pages   = "127--137",
  year    = "1998",
  note    = "Wydaw. PZ, Zielona Góra",
}