@article{Eckert:1998,
  author  = "W. Eckert and K. Chmieliński",
  title   = "Badania techniczno-konserwatorskie poklasztornego zespołu w Otyniu",
  journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej : Budownictwo : XXX-lecie Wydziału Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej 1968-1998",
  volume  = "nr 120",
  number  = "32",
  pages   = "27--36",
  year    = "1998",
  note    = "Wydaw. PZ, Zielona Góra",
}