@article{Greinert:1998,
  author  = "A. Greinert and U. Kołodziejczyk",
  title   = "Sprawozdanie z 1. Międzynarodowej Konferencji "Ochrona i Rekultywacja terenów dorzecza Odry"",
  journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej : Inżynieria Środowiska : Materiały Pokonferencyjne I Międzynarodowej Konferencji : Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry - sytuacja po powodzi 1997 roku",
  volume  = "nr 118",
  number  = "8",
  pages   = "3--11",
  year    = "1998",
  note    = "Wydaw. PZ, Zielona Góra",
}