@article{Ogiołda:2000,
  author  = "E. Ogiołda",
  title   = "Struktura i wskaźniki niezawodności elastycznego systemu pneumatycznego odwiórowania",
  journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej : Inżynieria Środowiska",
  volume  = "nr 124",
  number  = "10",
  pages   = "133--143",
  year    = "2000",
  note    = "Wydaw. PZ, Zielona Góra",
}