@article{Romankiewicz:1998,
  author  = "F. Romankiewicz and I. Głazowska and W. Reif",
  title   = "Modyfikacja wybranych mosiądzów i brązów",
  journal = "Prace Instytutu Inżynierii Produkcji i Materiałoznawstwa w zakresie Technologii Maszyn",
  volume  = "nr 58",
  pages   = "55--62",
  year    = "1998",
  note    = "Wydaw. PZ, Zielona Góra",
}