@article{Krasicka-Cydzik:1998,
  author  = "E. Krasicka-Cydzik",
  title   = "Odporność korozyjna Ti-6Al-4V w roztworze Rignera",
  journal = "Prace Instytutu Inżynierii Produkcji i Materiałoznawstwa w zakresie Technologii Maszyn",
  volume  = "nr 58",
  pages   = "89--93",
  year    = "1998",
  note    = "Wydaw. PZ, Zielona Góra",
}