@article{Gawłowicz:1998,
  author  = "P. Gawłowicz",
  title   = "Zastosowanie metod przeszukiwania heurystycznego do wyznaczania optymalnego sterowania robotów",
  journal = "Studia z Automatyki i Informatyki",
  volume  = "T. 23",
  pages   = "113--124",
  year    = "1998",
  note    = "Wydaw. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk",
}