@article{Ogiołda:1999,
  author  = "E. Ogiołda",
  title   = "Wpływ warunków pracy i wyposażenia instalacji pneumatycznego odwiórowania na wielkość wskaźników bezpieczeństwa",
  journal = "Zastosowania Ergonomii : VIII Ogólnopolska konferencja ergonomiczna",
  volume  = "nr 2/3",
  pages   = "215--222",
  year    = "1999",
  note    = "Centrum Zastosowań Ergonomii, Zielona Góra",
}