@article{Jarczyk:2000,
  author  = "W. Jarczyk and J. Matkowski",
  title   = "Remarks on quasi-aritmetic means",
  journal = "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Akademii Pedagogicznej w Krakowie : Prace Matematyczne",
  volume  = "z. 204",
  number  = "17",
  pages   = "125--141",
  year    = "2000",
  note    = "Akademia Pedagogiczna, Kraków",
}