@article{Hładkiewicz:2001,
  author  = "W. Hładkiewicz and A. Ilciów",
  title   = "Region lubuski w procesach globalizacji i modernizacji",
  journal = "Studia i Materiały : Referaty : Ekologia pogranicza : VI Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa",
  volume  = "T. 18-19, nr 1-2",
  pages   = "35--45",
  year    = "2001",
  note    = "IBEN, Gorzów Wlkp.",
}