@article{Piontek:2001,
  author  = "M. Piontek",
  title   = "Toksyczny wpływ trzech związków ołowiu na Daphnia magna Straus i Dugesia tigrina Girard",
  journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej : Inżynieria Środowiska : Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry : Zagospodarowanie zlewni",
  volume  = "nr 125",
  number  = "11",
  pages   = "285--292",
  year    = "2001",
  note    = "Wydaw. PZ, Zielona Góra",
}