@article{Babirecki:2001,
  author  = "W. Babirecki",
  title   = "Racjonalizacja algorytmów obliczeniowych elementów maszyn",
  journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej : Mechanika : Podstawy Konstrukcji Maszyn : XX Sympozjon",
  volume  = "nr 270",
  number  = "68",
  pages   = "26--34",
  year    = "2001",
  note    = "Oficyna Wydaw. Politechniki Opolskiej, Opole",
}