@article{Gabryelewicz:2001,
  author  = "I. Gabryelewicz and T. Klekiel",
  title   = "Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych w doborze elementów katalogowych",
  journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej : Mechanika : Podstawy Konstrukcji Maszyn : XX Sympozjon",
  volume  = "nr 270",
  number  = "68",
  pages   = "307--314",
  year    = "2001",
  note    = "Oficyna Wydaw. Politechniki Opolskiej, Opole",
}