@article{Turek:2001,
  author  = "M. Turek and P. Rozmej",
  title   = "Spin-orbit pendulum in Dirac oscillator",
  journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej : Fizyka",
  volume  = "nr 126",
  number  = "9",
  pages   = "83--102",
  year    = "2001",
  note    = "Wydaw. PZ, Zielona Góra",
}