@article{Piontek:1997,
  author  = "M. Piontek",
  title   = "Ocena stopnia toksyczności wybranych związków chemicznych na podstawie testów z Daphnia magna Straus",
  journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej : Inżynieria Środowiska",
  volume  = "nr 111",
  number  = "5",
  pages   = "49--59",
  year    = "1997",
  note    = "Wydaw. PZ, Zielona Góra",
}