@article{Kłapoć:2001,
  author  = "M. Kłapoć and G. Bryś",
  title   = "Zarysowania przypór kościoła w Świebodzinie",
  journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej : Budownictwo : Konserwacja, wzmacnianie i modernizacja budowlanych obiektów historycznych i współczesnych",
  number  = "39",
  pages   = "49--54",
  year    = "2001",
  note    = "Wydaw. Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce",
}