@article{Czachorowski:2001,
  author  = "J. Czachorowski and B. Nowogońska",
  title   = "Problemy zawilgocenia murów budynków dworskich Środkowego Nadodrza",
  journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej : Budownictwo : Konserwacja, wzmacnianie i modernizacja budowlanych obiektów historycznych i współczesnych",
  number  = "39",
  pages   = "195--201",
  year    = "2001",
  note    = "Wydaw. Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce",
}