@article{Monczak:1999,
  author  = "T. Monczak",
  title   = "Zastosowanie metod numerycznych przy optymalizacji przekroju belki cienkościennej o stałej grubości",
  journal = "Studia i Materiały : Technika : Współczesne problemy techniki",
  volume  = "nr 48",
  number  = "1",
  pages   = "109--114",
  year    = "1999",
  note    = "Wydaw. WSP, Zielona Góra",
}