@article{Chmieliński:1998,
  author  = "K. Chmieliński and W. Eckert and M. Skiba",
  title   = "Losy założeń pałacowo-folwarcznych w dobie przekształceń własnościowych w województwie zielonogórskim",
  journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu : Konferencje : Budownictwo wiejskie w okresie przekształceń systemowych. Szklarska Poręba, 04-05.09.1998",
  volume  = "nr 338",
  number  = "20",
  pages   = "239--244",
  year    = "1998",
  note    = "Wydaw. Akademii Rolniczej, Wrocław",
}