@article{Hawrysz:1998,
  author  = "M. Hawrysz",
  title   = "Obraz kobiety w obcojęzycznych nazwach wyrobów perfumeryjnych",
  journal = "Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego",
  volume  = "T. 24",
  pages   = "61-73",
  year    = "1998",
  note = "",
}