@article{Hawrysz:1997,
  author  = "M. Hawrysz",
  title   = "Zmienność znaczenia wyrazów jako świadectwo systemu wartości",
  journal = "Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego",
  pages   = "93-112",
  year    = "1997",
  note = "",
}